Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Đối tượng nào được phép cấp visa Eb-2?

Visa định cư Mỹ này dành cho những người sở hữu bằng cấp cao (M.S., Ph.D., J.D., M.B.A., M.A.) hay chứng minh được khả năng đặc thù trong lãnh vực công nghệ và buôn bán.


chỉ tiêu của visa visa dành đầu tiên 2 này là 40.000 visa hàng năm cùng số visa còn dư lại của visa dành đầu tiên 

Kỹ sư có bằng đại học về Kỹ sư Cơ khí và 5 năm kinh nghiệm tương đương với bằng M.S.về kỹ sư

Thẻ xanh visa này sở hữu thể được cấp cho viên chức làm việc cho đơn vị mang hoạt động tại Mỹ nhưng ko có kinh nghiệm có công ty mẹ ở nước ngoài.

Trước khi nộp đơn bảo lãnh visa ưu tiên thứ 2, người chủ phải xin giấy chứng chỉ lao động. Thời kỳ này với thể gây chậm trễ việc cấp thẻ xanh từ 6 tới 18 tháng tùy theo tiểu bang.

NIW được cấp cho những người với năng khiếu đặc biệt khiến cho việc trong lãnh vực kinh doanh hay nghiên cứu hay sở hữu bằng cao có thể chứng minh được rằng hoạt động của họ với lợi ích phổ quát cho nền kinh tế đất nước, hệ thống sức khỏe hay an sinh của Hoa Kỳ.


Để chứng minh khả năng đặc biệt, USCIS đòi hỏi chứng trong khoảng gồm mang ít nhất 3 trong số những văn kiện sau đây:

- Bằng cấp của 1 trường sở hữu liên quan tới lãnh vực chuyên môn
- chứng cứ 10 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong nghề
- Chứng chỉ hành nghề
- bằng chứng tiền thù lao được trả chứng minh được khả năng đặc trưng
- bằng chứng thành viên trong những hội đoàn chuyên môn
- chứng cứ được đồng nghiệp, chính phủ, hội đoàn chuyên môn hay hạ tầng buôn bán xác nhận vì các thành quả hay đóng góp quan yếu cho công nghiệp hay cho lãnh vực chuyên môn.

Nắm bắt được nhu cầu và quan tâm của quý khách, Kornova công ty buổi hội thảo đặc trưng về chương trình định cư Eb-2 vào cuối tháng 4/2019


Đăng kí dự hội thảo tại đây: Đinh cư Mỹ trình độ cao


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét